Mijn privacyOp een school ben je samen. In een klas, op de gangen kom je elkaar telkens weer tegen. Dat maakt het ook gezellig en prettig. Heel veel leerlingen en personeelsleden kennen elkaar, groeten elkaar. We vinden het ook leuk om elkaar op foto's te zien, om herinneringen te delen. Dat zorgt voor verbondenheid. Er is op het Dalton veel vertrouwen en weinig narigheid. Maar dat betekent niet dat we alles zomaar met iedereen delen. Lees hier hoe we met jouw privacy omgaan.

Persoonlijke gegevens

In Magister kunnen docenten alleen gegevens zien van leerlingen die ze zelf lesgeven. Of nog beperkter, als het gaat om leerlingen die zich in hun daltonuur hebben ingeschreven. Mentoren en afdelingsleiders kunnen meer informatie van een leerling bekijken dan een "gewone" docent. Je docent heeft alleen toegang tot wat strikt noodzakelijk is. Dat kan bijvoorbeeld ook medische informatie zijn voor zover dat rechtstreeks voor jouw veiligheid van belang is. Bijvoorbeeld als je een ernstige allergische reactie op het eten van noten of als gevolg van een wespensteek kunt krijgen. Deze informatie moet ook tijdens een uitstapje bekend zijn bij je begeleiders in verband met jouw veiligheid. 

Inzage: altijd mogelijk

Als jij of je ouders inzage willen hebben in wat er in Magister over jou staat, ga dan even langs bij je afdelingsleider of je leerjaarcoördinator.

Beeldmateriaal

REGEL voor ons allemaa
l: We maken niet zomaar foto's of filmpjes van elkaar in de school en vanzelfsprekend al helemaal niet stiekem.

De schoolfotograaf maakt van elke leerling een pasfoto, die we voor identificatie gebruiken. We zijn immers verplicht te weten wie onze leerlingen zijn. De klassenfoto is niet verplicht. Wie daar niet op wil staan kan daar altijd zelf voor kiezen door er niet bij te gaan staan. 

Een mentor/coach of een docent kan bijvoorbeeld bij een activiteit in de les, een klassenuitje of excursie foto's maken. Als het alleen de klas aangaat (mentor) zal hij of zij die foto's alleen met de klas en de ouders van die klas delen. Een foto van een lesactiviteit of excursie kan ook leuk zijn voor de website of Dalton Magazine om te laten zien wat we zoal doen in de school. Zie je een docent foto's maken? Geef het dan daar al aan als je er niet op wilt en let ook zelf op dat je niet in beeld komt. Ga je bij een groepsfoto er bij staan, dan gaan we er van uit dat je op de foto wilt. 

Op de website zijn de fotoboeken afgesloten voor iedereen behalve onze leerlingen, de ouders en het personeel. In de fotoboeken is de mogelijkheid om er reacties bij te schrijven uitgeschakeld. Af en toe maken we een paar sfeerfoto's voor tijdelijk gebruik op de website en in Dalton Magazine. Op het moment dat we die foto's maken vertellen we dat ook en kun je het aangeven als je daar liever niet op staat. 

Kom je achteraf een foto van jou tegen waar je (toch) niet zo blij mee bent? Kom dan even langs bij Paul Goossen in lokaal 122/128, dan kunnen we die foto meteen verwijderen.

Een enkele keer hebben we een filmpje, dat op YouTube staat. We zetten dit op "besloten weergave". Dat betekent dat iemand het niet op YouTube of via Google kan vinden. Je moet op de Daltonsite zijn om het te vinden. Ook schakelen we reacties kunnen geven op video's uit. Video's zijn slechts korte tijd te bekijken, uiterlijk aan het einde van het schooljaar zijn ze niet meer te zien.

Voor speciale promotie-acties (bijvoorbeeld de flyer, video voor de voorlichting rond de Open Dagen) maken we ook foto's. Dit doen we uitsluitend met kinderen die zich hiervoor opgeven. In dat geval vragen we ook je ouders nog eens apart om toestemming, want een eenmaal gedrukte folder of gemonteerde video kunnen we niet meer wijzigen. 

Dalton Magazine
is het online nieuwsmagazine van onze school. Hierin laten we het schoolleven zien, dus gebruiken we daar volop foto's. We verzenden het magazine uitsluitend via de mail aan ouders, leerlingen en personeel. In elke Dalton Magazine is een link opgenomen naar eerdere uitgaven, maar alleen van de laatste 6 nummers. Oudere nummers worden verwijderd.

Chromebook

Zodra je op school tijdens lestijd met een Chromebook werkt gebruik je deze als gereedschap voor school en is het verplicht om ingelogd te zijn via je Daltonaccount. Waarom? Net zoals docenten altijd in je werkboek, opdrachtblad of agenda moeten kunnen kijken om je te begeleiden, geldt dat voor jouw online computergebruik tijdens de les. Wat je docent daar op dat moment ziet wordt niet opgeslagen. Dit werkt allemaal via de Cloudwise app. Als je een privé Chromebook hebt ben je verplicht deze app te installeren om zo het volgen door je docent mogelijk te maken. Op de Chromebooks die via school aangeschaft zijn is het al geïnstalleerd. 

Roosters

De pagina Klas- en docentroosters staat achter een wachtwoord, omdat je daar in de bovenbouwgroepen op naam van de leerling diens persoonlijke rooster kunt opzoeken. Dat vinden we iets dat alleen voor onze leerlingen, ouders en het personeel van belang is. 

Website

We maken gebruik van Google Analytics voor het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's, het bijhouden van de duur van het bezoek en om inzage te krijgen in de uitgevoerde zoekopdrachten op de website. Dit doen we om beter te weten welke delen van de website veel of juist weinig geraadpleegd worden en wat de behoefte van onze bezoekers is. De informatie die we van Google analytics verkrijgen is niet tot individuele bezoekers herleidbaar.

Privacy statement

Bekijk hier het privacy statementvan Scholengroep Spinoza, waar het Dalton deel van uitmaakt.

Toestemming verlenen en intrekken

Bij de start van de schoolcarrière van uw kind wordt u gevraagd wel of geen toestemming te verlenen voor ons privacybeleid. Dit geldt tot uw kind 16 jaar wordt. In het jaar waarin het kind 16 jaar wordt mag het kind dit wettelijk zelf bepalen. In het jaar waarin het kind 16 wordt vragen we deze kinderen om wel of geen toestemming te verlenen.

We gaan er van uit dat deze toestemming voor de rest van de schoolcarrière van uw kind geldt, tenzij u deze weer intrekt. Dit kan op elk moment via onze website. Jaarlijks attenderen we iedereen op de mogelijkheid om zijn of haar privacy instellingen aan te passen op de website.

Dringend verzoek aan ouders!

Stel uw kind op de hoogte van uw beslissing tot wel/geen verlenen van toestemming.
 Een voorbeeld: Het kan voorkomen dat we een foto maken en dan aan uw kind vragen of dit in orde is. Stel dat uw kind het geen probleem vindt en er bij gaat staan op een groepsfoto, maar u hier geen toestemming voor geeft, dan mogen wij die foto toch niet gebruiken en is de groepsfoto daarmee onbruikbaar geworden.