Mijn privacyOp een school ben je samen. In een klas, op de gangen kom je elkaar telkens weer tegen. Dat maakt het ook gezellig en prettig. Heel veel leerlingen en personeelsleden kennen elkaar, groeten elkaar. We vinden het ook leuk om elkaar op foto's te zien, om herinneringen te delen. Dat zorgt voor verbondenheid. Er is op het Dalton veel vertrouwen en weinig narigheid. Maar dat betekent niet dat we alles zomaar met iedereen delen.

In Magister kunnen docenten alleen gegevens zien van leerlingen die ze zelf lesgeven. Of nog beperkter, als het gaat om leerlingen die zich in hun daltonuur hebben ingeschreven. Mentoren en afdelingsleiders kunnen meer informatie van een leerling bekijken dan een "gewone" docent. Je docent heeft alleen toegang tot wat strikt noodzakelijk is. Als jij of je ouders inzage willen hebben in wat er in Magister over jou staat, ga dan even langs bij je afdelingsleider of je leerjaarcoördinator.

Foto's en filmpjes
REGEL voor ons allemaal: We maken niet zomaar foto's of filmpjes van elkaar in de school en vanzelfsprekend al helemaal niet stiekem.

Een mentor of een docent kan bijvoorbeeld bij een activiteit in de les, een klassenuitje of excursie foto's maken. Als het alleen de klas aangaat (mentor) zal hij of zij die foto's alleen met de klas en de ouders van die klas delen. Een foto van een lesactiviteit of excursie kan ook leuk zijn voor de website of Dalton Magazine om te laten zien wat we zoal doen in de school. Zie je een docent foto's maken? Geef het dan daar al aan als je er niet op wilt en let ook zelf op dat je niet in beeld komt. Ga je bij een groepsfoto er bij staan, dan gaan we er van uit dat je op de foto wilt.

Op de website zijn de fotoboeken afgesloten voor iedereen behalve onze leerlingen, de ouders en het personeel. Af en toe maken we wat sfeerfoto's voor tijdelijk gebruik op de website en in Dalton Magazine. Op het moment dat we die foto's maken vertellen we dat ook en kun je het aangeven als je daar liever niet op staat. 

Kom je achteraf een foto van jou tegen waar je (toch) niet zo blij mee bent? Kom dan even langs bij Paul Goossen in lokaal 122/128, dan kunnen we die foto meteen verwijderen.

Een enkele keer hebben we een filmpje, dat op YouTube staat. We zetten dit op "besloten weergave". Dat betekent dat iemand het niet op YouTube of via Google kan vinden. Je moet op de Daltonsite zijn om het te vinden. Ook schakelen we reacties kunnen geven op video's uit. Video's blijven niet "eeuwig" zichtbaar op de site, uiterlijk aan het einde van het schooljaar zijn ze niet meer te zien.

Voor speciale promotie-acties (bijvoorbeeld de flyer, video voor de voorlichting rond de Open Dagen) maken we ook wel eens opnames. Dit doen we uitsluitend met kinderen die zich hiervoor opgeven. In dat geval vragen we ook je ouders nog eens apart om toestemming, want een eenmaal gedrukte folder of gemonteerde video kunnen we niet meer wijzigen. 

Zodra je op school tijdens lestijd met een Chromebook werkt gebruik je deze als gereedschap voor school en is het verplicht om ingelogd te zijn via je Daltonaccount. Waarom? Net zoals docenten altijd in je werkboek, opdrachtblad of agenda moeten kunnen kijken om je te begeleiden, geldt dat voor jouw online computergebruik tijdens de les. Wat je docent daar op dat moment ziet wordt niet opgeslagen. Dit werkt allemaal via de Cloudwise app. Als je een privé Chromebook hebt ben je verplicht deze app te installeren om zo het volgen door je docent mogelijk te maken. Op de Chromebooks die via school aangeschaft zijn is het al geïnstalleerd. 

Ook de pagina Klas- en docentroosters staat achter een wachtwoord, omdat je daar in de bovenbouwgroepen op naam van de leerling diens persoonlijke rooster kunt opzoeken. Dat vinden we iets dat alleen voor onze leerlingen, ouders en het personeel van belang is. 

Bekijk hier het privacy statement van Scholengroep Spinoza, waar het Dalton deel van uitmaakt.