Wat doet een vertrouwenspersoon?

Vertrouwenspersonen zijn mensen in de school die je helpen als je te maken krijgt met pesten, geweld, discriminatie, machtsmisbruik of sexuele intimidatie.

Op school heb je dagelijks met veel verschillende personen te maken, medeleerlingen, docenten, conciërges, administratiepersoneel en onderwijsassistenten. Bijna altijd gaat dat onderling gewoon goed. Soms zijn er kleine kwesties met één van die personen, maar dat vind je geen echt probleem. Er kan echter een situatie ontstaan waarbij je steeds een vervelend gevoel krijgt bij het zien van die ene persoon. Weer een vervelende opmerking of aanraking? Wat zal ik doen? Er toch iets van zeggen, je omdraaien of beide? Bedenk bij dit alles wel dat het gaat om jouw gevoel. Dus niet denken:" Ach, het zal wel niet zo bedoeld zijn", of " Wat loop ik te zeuren, er wordt toch niets aan gedaan". Het kan je een onprettig of onveilig gevoel binnen onze school geven. Kan daar iets aan gedaan worden? Ja!

Bij wie kun je terecht?

Allereerst moet je dit soort dingen melden. Bijvoorbeeld bij je mentor of een andere docent(e) waar je goed mee op kan schieten. Wil je of kun je dat niet, meld het dan aan één van de hieronder genoemde vertrouwenspersonen op deze school. Vertrouwenspersonen zijn door de school aangesteld om iedereen die op school aanwezig is te helpen bij alles wat te maken heeft met seksuele intimidatie of geweld. Zij zijn de eerste personen die met de klachten aan het werk gaan en jou zullen begeleiden bij de verdere gang van zaken. Bijvoorbeeld als er een officiële aanklacht ingediend moet worden bij de politie. 

Vertrouwen

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld, dat wil zeggen dat alleen die persoon waar jij het tegen zegt op de hoogte is van de inhoud van de klacht. Soms is het echter wel nodig, bijvoorbeeld wanneer er duidelijk sprake is van een overtreding , om andere personen (politie, schoolleiding) , in te schakelen. Altijd in overleg met jou!

We hopen dat je nu genoeg informatie hebt om - wanneer het nodig is - ons in te schakelen.

De vertrouwenspersonen zijn:

  • Peter van der Spek (SPK)
  • Diana Leeuwenburgh (LWB)
  • Mauricio Robles (RBS)

Je kunt ons persoonlijk aanspreken en een afspraak te maken of je mailt ons even.