Leerlingenraad

Wie zijn wij? Wat doen wij?

De leerlingenraad wil ervoor zorgen dat er een zo goed mogelijke school komt die naar ieders wens is. Wij als leerlingenraad zetten ons voor jullie (de leerlingen dus) in. Maar daarvoor hebben we jullie hulp nodig! 

De leerlingenraad is een groep leerlingen die in de school opkomt voor wat leerlingen belangrijk vinden. We praten mee met de schoolleiding en met de Medezeggenschapsraad. Dat is een organisatie waarin ouders, leerlingen en personeel samen meepraten over wat de school doet.

Jouw idee?

Zoals je misschien weet hebben we in de Mediatheek op de balie een ideeënbus staan. Heb jij nu een  idee, een opmerking of een klacht dan kun je dat op een briefje schrijven en in de bus doen. Bij alle briefjes wordt op de vergadering besloten of er wat mee gaan doen. Als je je naam op het briefje zet, zullen we je een antwoord terug sturen. Je kunt ons ook altijd mailen: leerlingenraad@daltonvoorburg.nl

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut bevat de belangrijkste rechten en plichten voor zowel leerlingen als docenten. Download hier het Leerlingenstatuut