Ben ik geslaagd?


4-VMBO examenjaar 2019

De kandidaat die eindexamen VMBO heeft afgelegd, is geslaagd

 • als het rekenkundig gemiddelde van de behaalde resultaten voor alle bij het centraal examen betrokken vakken ten minste 5,5 is;
 • als het eindcijfer voor het vak Nederlands niet lager is dan een 5;
 • als voor één vak het eindcijfer 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger is behaald;
 • als voor twee vakken het eindcijfer 5 of voor één vak het eindcijfer 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7;
 • als de vakken LO, Kunstvakken I en het profielwerkstuk met “voldoende” of “goed” zijn beoordeeld;
 • als de leerling de Rekentoets heeft afgelegd.

Examenreglement VMBO

examenreglement VMBO [PDF]

 5-HAVO Tweede Fase examenjaar 2019

De kandidaat die eindexamen HAVO heeft afgelegd is geslaagd

 • als het rekenkundig gemiddelde van de behaalde resultaten voor alle bij het centraal examen betrokken vakken ten minste 5,5 is;
 • als voor maximaal één van de vakken Nederlandse taal, Engelse taal en voor zover van toepassing wiskunde-A of wiskunde-B het eindcijfer 5 is behaald
 • als voor alle vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, het eindcijfer 6 of meer is behaald;
 • als voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, het eindcijfer 5 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, het eindcijfer 6 of meer is behaald, dan wel
 • als voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, het eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, het eindcijfer 6 of meer is behaald en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt, dan wel
 • als voor twee van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, het eindcijfer 5 is behaald dan wel voor een van de vakken het eindcijfer 4 en voor één van de vakken het eindcijfer 5 is behaald, en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld het eindcijfer 6 of meer is behaald en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt;
 • als het vak Lichamelijke Opvoeding van het gemeenschappelijk deel is beoordeeld met voldoende of goed;
 • als geen van de eindcijfers van de vakken van het combinatiecijfer lager is dan een 4;
 • als de leerling de Rekentoets heeft afgelegd.

 

6-VWO Tweede Fase examenjaar 2019

De kandidaat die eindexamen VWO heeft afgelegd is geslaagd

 •  als het rekenkundig gemiddelde van de behaalde resultaten voor alle bij het centraal examen betrokken vakken ten minste 5,5 is;
 • als voor maximaal één van de vakken Nederlandse taal, Engelse taal en voor zover van toepassing wiskunde-A, wiskunde-B of wiskunde-C het eindcijfer 5 is behaald:
 • als voor alle vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, het eindcijfer 6 of meer is behaald;
 • als voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, het eindcijfer 5 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, het eindcijfer 6 of meer is behaald, dan wel
 • als voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, het eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, het eindcijfer 6 of meer is behaald en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt, dan wel
 • als voor twee van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, het eindcijfer 5 is behaald dan wel voor een van de vakken het eindcijfer 4 en voor één van de vakken het eindcijfer 5 is behaald, en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld het eindcijfer 6 of meer is behaald en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt;
 • als het vak Lichamelijke Opvoeding en het vak Culturele en KunstzinnigeVorming van het gemeenschappelijk deel zijn beoordeeld met voldoende of goed;
 • als geen van de eindcijfers van de vakken van het combinatiecijfer lager is dan een 4;
 • als de leerling de Rekentoets heeft afgelegd.

Rekentoets HAVO en VWO

Het behaalde eindcijfer voor de rekentoets zal niet meewegen in de uitslagregel, maar wel wordt vermeld op de cijferlijst bij het diploma. 

Combinatiecijfer

Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers schoolexamen van de “kleine vakken” uit het gemeenschappelijk deel en het cijfer voor het profielwerkstuk, waarbij alle vakken en het profielwerkstuk even zwaar meetellen. Bovendien moeten deze vakken en het profielwerkstuk voldoen aan de eis van een afgerond eindcijfer niet lager dan een 4.

De volgende vakken tellen mee in het combinatiecijfer:

Combinatiecijfer HAVO

Combinatiecijfer VWO

Maatschappijleer

Maatschappijleer

Literatuur

Literatuur

CKV

 

                        +                          +

Profielwerkstuk

Profielwerkstuk

 

Examenreglement HAVO-VWO

examenreglement HAVO-VWO [PDF]