Ben ik geslaagd?


4-VMBO slaagnorm examen

De kandidaat die eindexamen VMBO heeft afgelegd, is geslaagd

 • als het rekenkundig gemiddelde van de behaalde resultaten voor alle bij het centraal examen betrokken vakken ten minste 5,5 is;
 • als het eindcijfer voor het vak Nederlands niet lager is dan een 5;
 • als voor één vak het eindcijfer 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger is behaald;
 • als voor twee vakken het eindcijfer 5 of voor één vak het eindcijfer 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7;
 • als de vakken LO, Kunstvakken I en het profielwerkstuk met “voldoende” of “goed” zijn beoordeeld;
 • als de leerling de Rekentoets heeft afgelegd.

Examenreglement VMBO

examenreglement VMBO [PDF]

 5-HAVO/6-VWO slaagnorm examen

De kandidaat die eindexamen HAVO of VWO heeft afgelegd is geslaagd

 1. als het rekenkundig gemiddelde van de behaalde resultaten voor alle bij het centraal examen betrokken vakken ten minste 5,5 is;
 2. als voor maximaal één van de vakken Nederlandse taal, Engelse taal en voor zover van toepassing wiskunde-A of wiskunde-B (VWO: wiskunde-C) het eindcijfer 5 is behaald;  
 3. als voor alle vakken het eindcijfer 6 of meer is behaald, of 
 4. als voor één van de vakken het eindcijfer 5 en voor de overige vakken een eindcijfer 6 of meer is behaald, dan wel
 5. als voor één van de vakken het eindcijfer 4 en voor de overige vakken het eindcijfer 6 of meer is behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt, dan wel
 6. als voor twee van de vakken het eindcijfer 5 is behaald dan wel voor één van de vakken het eindcijfer 4 en voor één van deze vakken het eindcijfer 5 is behaald, en voor de overige vakken het eindcijfer 6 of meer is behaald en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt.
 7. indien het vak Lichamelijke Opvoeding is beoordeeld met  “voldoende” of “goed”
 8. indien geen van de eindcijfers van de vakken van het combinatiecijfer lager is dan een 4. Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers schoolexamen van de “kleine vakken” uit het gemeenschappelijk deel en 
 9. het cijfer voor het profielwerkstuk, waarbij alle vakken en het profielwerkstuk even zwaar meetellen. Deze vakken en het profielwerkstuk moeten voldoen aan de eis van een afgerond eindcijfer niet lager dan een 4: 

Combinatiecijfer

Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers schoolexamen van de “kleine vakken” uit het gemeenschappelijk deel en het cijfer voor het profielwerkstuk, waarbij alle vakken en het profielwerkstuk even zwaar meetellen. Bovendien moeten deze vakken en het profielwerkstuk voldoen aan de eis van een afgerond eindcijfer niet lager dan een 4.

De volgende vakken tellen mee in het combinatiecijfer:

Combinatiecijfer HAVO

Combinatiecijfer VWO

Maatschappijleer

Maatschappijleer

Literatuur

Literatuur

CKV

CKV
(alleen atheneum)

                        +                          +

Profielwerkstuk

Profielwerkstuk

 

Examenreglement HAVO-VWO

examenreglement HAVO-VWO [PDF]Addendum reglement schoolexamen en centraal examen Dalton 2021-2022