Van de decanen

ACTUEEL

Studiebegeleiding

Tijdens de jaren op school heeft de leerling soms behoefte aan wat extra advies over zijn of haar manier van leren. Wanneer een leerling vastloopt in het leerproces kijken wij in samenspraak met de mentor samen met de leerling hoe hij of zij die leerstijl kan veranderen om effectiever te studeren. Soms adviseren wij daarbij specifieke hulp in te schakelen, bijvoorbeeld taalhulp, faalangsttraining of examenbegeleiding.

Keuzebegeleiding

Daarnaast begeleiden wij de leerling in de keuzes voor sectoren, profielen en vervolgstudies. Het woord dat u in dit verband vaak zult tegenkomen is LoopbaanOriëntatieBegeleiding (LOB). Kort gezegd omvat dit alle activiteiten die een leerling helpen na te denken en beslissen over wat hij met school en vervolgonderwijs uiteindelijk wil bereiken.

Tijdens de schoolperiode moet uw kind een paar belangrijke keuzes maken. Met welke vakken wil ik verder? Hoe maak ik de goede keuze? Wat wil ik na mijn eindexamen gaan doen? Hoe kom ik erachter wat ik wil?

Bij het kiezen staat uw kind niet alleen. Op het Dalton werken docenten, mentoren en decanen samen om uw kind te helpen kiezen. In dit eerste bericht van de decanen treft u enige informatie aan over het kiezen van een sector of een profiel.

LOB: sector- en profielkeuze

Als hulpmiddel bij het kiezen van een sector (2vmbo) of profiel (in 3havo en 3vwo) gebruikt onze school  het computerprogramma Qompas. U heeft hierover tijdens de voorlichtingsavonden aan het begin van dit schooljaar op school al informatie gekregen. Wanneer u daar niet bij kon zijn kunt u op de internetsite van het programma www.qompas.nl zien hoe het programma werkt.

De decanen bespreken in de loop van het jaar met elke leerling welke sector of welk profiel het beste bij hem of haar past. De uitkomsten van het Qompasprogramma bieden voor deze gesprekken een handig houvast, evenals de adviezen van de docenten van alle vakken die uw kind in de tweede (vmbo) of derde (havo en vwo) klas heeft gevolgd.

In de week voor de voorjaarsvakantie vindt een beroepenmarkt plaats. De leerlingen horen van te voren welke beroepen daar vertegenwoordigd zullen zijn en bereiden vragen voor die zij aan de verschillende beroepsbeoefenaren willen stellen. In deze week maken zij hun voorlopige keuze voor het profiel en de vakken die zij in de bovenbouw zullen gaan volgen en waarin zij eindexamen willen doen.

In de week voor de voorjaarsvakantie is er voor de 3havo en 3vwo klassen het project “De Professional”, waarin de leerlingen zich in kleine groepen nader verdiepen in specifieke beroepen. Het project wordt afgesloten met een presentatie door de leerlingen, waarin zij hun bevindingen aan elkaar laten zien.

Oproep 1: beroepenmarkt

In   februari  wordt op onze school de jaarlijkse beroepenmarkt gehouden. In de aula staan marktkraampjes met daarachter vertegenwoordigers van zoveel mogelijk verschillende beroepen.

Heeft u een beroep waarover u graag wil vertellen? Zouden er veel meer mensen moeten zijn die uw beroep gaan uitoefenen? Vindt u het gewoon leuk om mee te doen? Meldt u zich dan aan! Voor nadere informatie kunt u terecht bij de decaan die de beroepenmarkt coördineert: ply@daltonvoorburg.nl of 070 3007700.

Oproep 2: werkbezoek

Tijdens hun project onderzoeken de derdeklassers één specifiek beroep. Daarvoor zouden zij graag ook eens op een werkplek komen kijken en beroepsbeoefenaars interviewen. Deze bezoekjes vinden plaats in die week.  Vindt u het leuk om één of twee leerlingen te ontvangen? Neemt u dan contact op met de afdelingsleider van de derde klassen, Ben Wester wsr@daltonvoorburg.nl  of met de mentor van uw kind.

Vervolgopleiding na het eindexamen: studiekeuzetip voor de bovenbouw

Uw kind in de bovenbouw kan zich niet vroeg genoeg oriënteren op de verschillende vervolgopleidingen.  Deze opleidingen stellen steeds hogere eisen aan de motivatie van de aankomende student. Daarvoor wordt onder andere gekeken naar de manier waarop de leerlingen zich op de keuze voor MBO, Hogeschool of Universiteit hebben voorbereid.

Bezoek dus nu al de open dagen van de vervolgopleidingen. Op de site www.studiekeuze123.nl en op de site van Qompas treft u het overzicht van alle open dagen en proefstudeerdagen aan.

Vragen?

Wie vragen heeft op het gebied van studiebegeleiding of LOB is van harte welkom in lokaal 401. U kunt ons natuurlijk ook mailen.

De decanen

Mauricio Robles, Bert Pley  en Jeltsje van der Woude