Vergaderschema

De ouderraad vergadert op onderstaande data van 19.30-21.30 uur in de personeelskamer. De vergaderingen zijn openbaar.

15-10-2019

05-11-2019 (ouderraadvergadering + jaarvergadering)

07-01-2020

10-03-2020

26-05-2020

Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt zich aanmelden op ouderraad@daltonvoorburg.nl als u wilt meepraten. Het volledige overzicht van de activiteiten van de Ouderraad treft u aan op de pagina 'Activiteiten'.