Vergaderschema

De ouderraad vergadert op onderstaande data van 19.30-21.30 uur in de personeelskamer. De vergaderingen zijn openbaar.

  • 06-10-2020 Ouderraadvergadering
  • 03-11-2020 Jaarvergadering + Ouderraadvergadering
  • 05-01-2021 Ouderraadvergadering
  • 09-03-2021 Ouderraadvergadering
  • 25-05-2021 Ouderraadvergadering
  • 29-06-2021 Ouderraadvergadering

Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt zich aanmelden op ouderraad@daltonvoorburg.nl als u wilt meepraten. Het volledige overzicht van de activiteiten van de Ouderraad treft u aan op de pagina 'Activiteiten'.