Vergaderschema

De Ouderraad vergadert op: 

6 november 2018 (Jaarvergadering)

11 december 2018

12 februari 2019

9 april 2019

4 juni 2019

Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt zich aanmelden op ouderraad@daltonvoorburg.nl als u wilt meepraten. Het volledige overzicht van de activiteiten van de Ouderraad treft u aan op de pagina 'Activiteiten'.