Vergaderschema

De ouderraad vergadert op onderstaande data van 19.30-21.30 uur in de personeelskamer. De vergaderingen zijn openbaar.

  • 05-10-2021 Ouderraadvergadering
  • 02-11-2021 Jaarvergadering + Ouderraadvergadering
  • 11-01-2022 Ouderraadvergadering
  • 15-03-2022 Ouderraadvergadering
  • 24-05-2022 Ouderraadvergadering
  • 28-06-2022 Ouderraadvergadering

Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt zich aanmelden op ouderraad@daltonvoorburg.nl als u wilt meepraten. Het volledige overzicht van de activiteiten van de Ouderraad treft u aan op de pagina 'Activiteiten'.