Leden

De Ouderraad wordt gevormd door de onderstaande 15 leden. Hier kunt u de persoonlijke profielen van de leden bekijken

 • Pieter Baeten
 • Ingrid Dam  
 • Silvia Eijssens  
 • Caren Hoekstra (secretaris)  
 • Carola Meijer  
 • Nathalie van Ommeren  
 • Gudrun van Oirschot  
 • Patrick Ostendorf (penningmeester)  
 • Heike Schröter (voorzitter)  
 • Stephanie der Weduwe  
 • Janneke van Wijk