Vergaderdata & notulen GMR

Dalton-Vatel is een onderdeel van de Stichting Scholengroep Spinoza. Deze stichting heeft een overkoepelende Medezeggenschapsraad, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Ook de vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Kijk hier voor de vergaderdata 

De GMR-vergaderingen beginnen om 19.00 uur.

Notulen