Vergaderdata Deelraad Dalton


In dit schooljaar vergadert de Deelraad Dalton op de volgende data:

18 september 2017
30 oktober 2017
4 december 2017
22 januari 2018
12 maart 2018
23 april 2018
11 juni 2018
9 juli 2018

Sinds het schooljaar 2011-2012 zijn er geen gezamenlijke vergadering van de MR gepland. Wanneer nodig kan echter besloten worden om gezamenlijk te vergaderen.

De vergaderingen beginnen steeds om 19.00 uur. Officieel wordt er vergaderd tot uiterlijk 22.30 uur. Bezoekers kunnen natuurlijk altijd eerder vertrekken.