Vergaderdata Deelraad Dalton

In dit schooljaar vergadert de Deelraad Dalton op de volgende data:

woensdag 19-10

woensdag 16-11 

woensdag 18-01

woensdag 22-02

woensdag 22-03

woensdag 19-04

woensdag 17-05

woensdag 14-06 (examenuitslagen)

 

De vergaderingen beginnen steeds om 19.00 uur. Officieel wordt er vergaderd tot uiterlijk 22.30 uur. Bezoekers kunnen natuurlijk altijd eerder vertrekken.