Vergaderdata Deelraad Dalton


In dit schooljaar vergadert de Deelraad Dalton op de volgende data:

Maandag 1-11
Dinsdag 07-12
Maandag 10-01
Dinsdag 22-02
Maandag 22-03
Dinsdag 19 april
Dinsdag 24-05

Maandag 20-06

De vergaderingen beginnen steeds om 19.00 uur. Officieel wordt er vergaderd tot uiterlijk 22.30 uur. Bezoekers kunnen natuurlijk altijd eerder vertrekken.