Contact met school

Goed contact tussen kind, ouders en school vinden we enorm belangrijk. Kinderen die zich gesteund voelen door èn hun ouders èn school èn hun medeleerlingen zitten lekkerder in hun vel en werken daardoor ook fijner.

Hebben we uw juiste mailadres?

We communiceren veel zaken via de mail. Als u een ander mailadres krijgt is het daarom belangrijk dit meteen te wijzigen in Magister. Dit kunt u daar zelf doen.

Vaste contactmomenten voor ouders...

 • Tafeltjesavonden
  Deze zijn bedoeld om vakdocenten te spreken. Er worden gesprekken van 10 minuten ingeroosterd, waarbij - indien mogelijk - uw kind ook aanwezig is. De inschrijving hiervoor gebeurt online via uw schoolaccount (=Magister account). Zodra er een tafeltjesavond aan komt krijgt u daarover een e-mail. 
 • Voorlichtingsavonden
  Per leerjaar. Algemene voorlichting over zaken die in het leerjaar aan de orde  zullen komen. Deze momenten staan in de jaaragenda.
 • Coach/ Mentor
  Een aantal keren per jaar vinden er driehoeksgesprekken plaats: coach+ leerling+ ouders. Dit wordt door de coach/ mentor georganiseerd.
  U kunt zich bij hem/haar hiervoor inschrijven. Het is de bedoeling dat uw kind mee komt, want uw kind opent het gesprek met een overzicht van hoe hij/zij vindt dat het er voor staat.

.... maar ook tussendoor

U kunt de coach/ mentor altijd via de e-mail bereiken. De mentor is ook bereid om indien nodig een keer tussendoor af te spreken. Neem contact op als u denkt dat dit noodzakelijk is of als u twijfelt.