Faalangst begeleiding

Faalangst kan een forse blokkade betekenen bij het doorlopen van een schoolcarrière. Daarom hebben enkele docenten zich gespecialiseerd in een training voor leerlingen, zodat zij hun negatieve faalangstgevoelens leren hanteren. 

Begeleiding

De begeleiding kan bestaan uit een groepstraining en individuele gesprekken. De afdelingsleider is eindverantwoordelijk voor de toewijzing van deze hulp. De te nemen maatregelen zijn altijd tijdelijk en gericht op een succesvolle voortzetting van de schoolcarrière van de leerling. Het vergt flexibiliteit van de school en van de docenten in het bijzonder, maar betekent wel dat de leerling bij een succesvolle begeleiding weer binnen een bepaalde tijd mee kan doen in het normale traject.