Daltonuren

In Daltonuren wordt de kern van ons onderwijs zichtbaar: leren omgaan met vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking. Deze uren staan niet op zichzelf, maar vormen één geheel met de lessen en de Dalton werkwijze. 

Wat houdt een Daltonuur in?

Tijdens deze uren kiezen de leerlingen bij welk vak of welke docent ze willen werken. Vaak zullen ze naar hun eigen docenten toegaan, maar ze kunnen ook kiezen voor bijvoorbeeld een docent van het vorige jaar, waar ze zich prettiger bij voelen. Of naar een docent die een voor hen betere uitleg geeft dan de eigen docent bijvoorbeeld.

Tijdens de daltonuren werken leerlingen aan de opdrachten voor de vakken. Ze beslissen zelf of ze alleen werken of samenwerken, of ze maak- of leerwerk willen doen. De daltonuren staan niet los van de lessen: ze bouwen er op voort of bereiden deze voor. Ook tijdens reguliere lessen kunnen leerlingen na een fase van klassikaal werken samenwerken, maak- of leerwerk doen, soms ook voor andere vakken als dat op dat moment een goede keuze is.

Leerlingen kunnen tijdens het daltonuur voor hulp en uitleg beroep doen op hun medeleerlingen, maar ook op de aanwezige docent, die op dat moment dus geen klassikaal les geeft en zijn of haar handen vrij heeft om leerlingen persoonlijk te begeleiden.

Hoe vaak hebben leerlingen een Daltonuur? 

Elke leerling heeft een aantal vaste daltonuren per week. In principe is dat elke dag het 3e lesuur. Dat 3e lesuur duurt 60 minuten in plaats van de reguliere 45 minuten.