DELF & Anglia

DELF - versterkt Frans

Sinds december 2011 is onze school lid van het netwerk Delf Junior (Diplome d’Etudes en Langue Française). Het DELF gaat om een officieel diploma, erkend door het Franse ministerie van Onderwijs en geharmoniseerd op het Europees Referentiekader voor de moderne vreemde talen (ERK) op niveau A1 t/m B2.

Dat examen bestaat uit een schriftelijk deel en een mondeling deel. Alle vier de vaardigheden worden geëxamineerd: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid. Het diploma is internationaal erkend en geldig voor onbepaalde tijd. Bijvoorbeeld de leerlingen die slagen voor het Delf-examen op B2-niveau, krijgen vrijstelling voor de taaltoets die meestal verplicht is bij toelating tot een Franse universiteit.

De kosten voor het examen worden door de ouders betaald. Door de school worden de lesmaterialen aangeschaft die de leerlingen nodig hebben voor de voorbereiding op het examen.

Anglia - versterkt Engels

Leerlingen van onze school met extra belangstelling voor de Engelse taal kunnen deelnemen aan Anglia. Anglia is een internationaal, non-profit onderwijsnetwerk dat leerlingen stapsgewijs ondersteunt om, naast de reguliere lessen, hun Engels te verbeteren en hun niveau aan te tonen door middel van een internationaal erkend examen.

Het Anglia-examen kent veertien niveaus van beheersing van het Engels. Het Proficiency Level of hoger geeft toegang tot Engelse universiteiten en hogescholen en is zodoende interessant voor leerlingen die een universitaire studie of stage in het buitenland overwegen.

Deelname aan Anglia is vrijwillig en het is de bedoeling dat de leerlingen zelfstandig werken. De examens worden op school afgenomen en daarna voor correctie naar Engeland gestuurd. De uitslag wordt ongeveer zes weken later bekendgemaakt. De kosten voor het examen worden door de ouders betaald. Door de school worden de lesmaterialen aangeschaft die de leerlingen nodig hebben voor de voorbereiding op het examen.