Begeleiding en zorg

Op het Dalton College bieden wij een scala aan ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben om succesvol in het onderwijs te zijn:

 • dyslexiebegeleiding:
  - gratis gebruik van TextAid (voorleessoftware)
  - compensatiemogelijkheden
  In deze handleiding 2021-2022 is terug te lezen hoe wij op het Dalton College omgaan met dyslexie.

 • rekenondersteuning

 • taalhulp begrijpend lezen, spelling en Engels

 • faalangstreductietraining

 • loopbaanoriëntatie en begeleiding: vakken- en profielkeuze en vervolgopleidingen

 • schoolmaatschappelijk werk (SMW).

 • arrangementen: bedoeld voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die onze basisondersteuning overstijgen.

Mocht u meer informatie over bovenstaande ondersteuningsmogelijkheden willen hebben, kunt u contact opnemen met onze coördinator passend onderwijs Tinka Vogels s  (tvg @ daltonvoorburg.nl) of de leerjaarcoördinator van de brugklas Maurice Visser (vsr @ daltonvoorburg.nl).

Alle informatie over de begeleiding vindt u in de schoolgids.