Welk onderwijs bieden we aan?

  • vmbo theoretische leerweg
  • havo
  • atheneum
  • gymnasium

Hierdoor is het mogelijk - als dat nodig is - om van opleidingsniveau te veranderen zonder dat een leerling zijn/haar vertrouwde school moet verlaten. Iedere leerling kan het onderwijs volgen dat het beste aansluit bij zijn of haar capaciteiten en motivatie. 

Overzicht en doorstroom mogelijkheden

Brugperiode

De heterogene brugperiode beslaat 1 jaar. Het woord ‘heterogeen’ betekent dat er in de brugklassen nog geen definitief onderscheid naar opleidingsniveau wordt gemaakt. Bij voorkeur proberen we de klassen zo in te delen dat ca. 1/3 van elk niveau (VMBO theoretische leerweg, havo en atheneum/gymnasium) in elke klas vertegenwoordigd is. Het leerstofaanbod wordt wel gedifferentieerd naar begaafdheidsniveau. Pas bij de bevordering van de eerste naar de tweede klas bepaalt de docentenvergadering of uw kind in een VMBO-theoretische leerweg-, een Havo/Atheneum of Gymnasium-klas wordt geplaatst. Wij bieden de leerling dus de mogelijkheid om de keuze voor een van de opleidingsniveaus uit te stellen tot het einde van de brugklas. 

Tweede leerjaar en verder

In het 2e leerjaar wordt er nog geen onderscheid gemaakt tussen de Havo-en de Atheneum-opleiding. De determinatie voor een van beide opleidingen vindt aan het einde van het 2e leerjaar plaats. In het 2e en 3e leerjaar bestaat er een aparte Gymnasium-stroom. In de bovenbouw van het VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) kunnen leerlingen het Gymnasium of het Atheneum programma volgen.