Nieuwe leerling aanmelden voor het schooljaar 2020-2021

Advies basisschool

Het advies van de basisschool is bepalend voor de toelating tot de brugklas van Dalton Voorburg. Uw kind kan worden toegelaten als het een van de volgende adviezen heeft meegekregen:

 • vwo
 • havo / vwo
 • havo
 • vmbo-tl / havo 
 • vmbo theoretische leerweg

Wij hebben acht brugklassen, waarin plaats is voor maximaal 200 leerlingen. Omdat onze brugklassen heterogeen zijn samengesteld, streven wij naar een gelijkmatige verdeling van de adviezen (VMBO-tl, HAVO, VWO).

Voorrangsregels

Indien het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overtreft, zal gebruik worden gemaakt van voorrangsregels. In de BOVO regio Haaglanden kunnen scholen de volgende voorrangsregels hanteren. Deze voorrangsregels zijn:

 1. voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op onze school; 
 2. voorrang op de school van aanmelding voor kinderen van personeelsleden; 
 3. voorrang voor leerlingen afkomstig van een basisschool met een verwant onderwijskundig concept (bijv. Montessori, Dalton, Jenaplan, Vrije School, Freinet).

Een vo-school mag daarnaast leerlingen (maximaal 2%) om zwaarwegende sociale of medische omstandigheden met voorrang toelaten. 
Als er meer leerlingen zijn aangemeld dan er plaatsen beschikbaar zijn, leidt dit tot een loting. Alle aangemelde leerlingen vernemen of zij definitief geplaatst/ingeloot zijn. 

Wanneer en hoe kan ik mijn kind aanmelden?

In Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk volgen de scholen bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs de BOVO-procedure, kijkt u op www.bovohaaglanden.nl

Tweede aanmeldperiode in april

De tweede aanmeldronde is van dinsdag 7 tot en met dinsdag 14 april 2020, op werkdagen tussen 08.30 en 16.00 uur

Bij de aanmelding moet ingeleverd worden:

 • Uitgeprint en ondertekend digitaal aanmeldingsformulier Dalton VoorburgNa het digitaal invullen en versturen van dit formulier wordt er automatisch een PDF verstuurd naar het door u opgegeven e-mailadres. Daarna print u het formulier uit en kunt u het ondertekenen.
 • U heeft een (kopie van) de identiteitskaart of het paspoort van uw kind ter inzage bij u.
 • BOVO-Aanmeldingsformulier van de basisschool (met daarop de unieke leerlingcode, het schooladvies en de volgorde van uw schoolkeuzes)

Wanneer krijg ik bericht of mijn kind is toegelaten?

Op donderdag 16 april 2020 krijgt u na 15.00 uur per email van ons bericht of uw zoon/dochter bij ons op school toegelaten is. In deze bevestiging van definitieve inschrijving ontvangt u ook een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag, zie hieronder.

Eerste kennismaking met de school

Om alvast te wennen aan de nieuwe situatie en wat beter bekend te raken met de school ontvangen wij de nieuwe leerlingen en hun ouders voor een kennismakingsgesprek met de coach. U krijgt hiervoor een schriftelijke uitnodiging.

Normaliter nodigen wij de leerlingen en ouders uit voor een kennismakingsbijeenkomst. Deze was 
gepland op woensdag 3 juni 2020. Door de huidige omstandigheden omtrent het Corona-virus kiezen wij ervoor deze bijeenkomst af te gelasten, zowel voor leerlingen als voor ouders.