Nieuwe leerling aanmelden voor het schooljaar 2021-2022

Advies basisschool

Het advies van de basisschool is bepalend voor de toelating tot de brugklas van Dalton Voorburg. Uw kind kan worden toegelaten als het een van de volgende adviezen heeft meegekregen:

 • vwo
 • havo / vwo
 • havo
 • vmbo-tl / havo 
 • vmbo theoretische leerweg

Wij hebben acht brugklassen, waarin plaats is voor maximaal 200 leerlingen.  Elke klas heeft maximaal 25 leerlingen, 2 coaches en 4 leerlingcoaches. Omdat onze brugklassen heterogeen zijn samengesteld, streven wij naar een gelijkmatige verdeling van de adviezen (VMBO-tl, HAVO, VWO).

Voorrangsregels

Leerlingen worden toegelaten in onderstaande volgorde:

 1. leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op onze school; 
 2. leerlingen van ouders die op Dalton Voorburg werken
 3. leerlingen van een basisschool met Montessori of Dalton

Een vo-school mag daarnaast leerlingen (maximaal 2%) om zwaarwegende sociale of medische omstandigheden met voorrang toelaten. 
Als er meer leerlingen zijn aangemeld dan er plaatsen beschikbaar zijn, leidt dit tot een loting. Alle aangemelde leerlingen vernemen of zij definitief geplaatst/ingeloot zijn. 

Wanneer en hoe kan ik mijn kind aanmelden?

In Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk volgen de scholen bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs de BOVO-procedure, kijkt u op Bovohaaglanden

Aanmeldingsperiode 

De aanmelding is nu open  tot en met vrijdag 5 maart 2021.

De aanmelding gaat digitaal:

 • Klik op het  online aanmeldingsformulier Dalton Voorburg. Na het digitaal invullen en versturen van dit formulier wordt er automatisch een PDF verstuurd naar het door u opgegeven e-mailadres. Het formulier komt digitaal bij ons binnen, er is geen handtekening nodig.
 • Vragen over de aanmelding?
  Mail dan naar aanmelden@daltonvoorburg.nl
 • Alleen als u uw kind niet digitaal kunt aanmelden hebben wij het BOVO-Aanmeldingsformulier van de basisschool (met daarop de unieke leerlingcode, het schooladvies en de volgorde van uw schoolkeuzes) nodig

Wanneer krijg ik bericht of mijn kind is toegelaten?

Op donderdag 15 april 2021 krijgt u na 15.00 uur per email van ons bericht of uw zoon/dochter bij ons op school toegelaten is. In deze bevestiging van definitieve inschrijving ontvangt u ook een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag, zie hieronder.

Eerste kennismaking 

Om alvast te wennen aan de nieuwe situatie en wat beter bekend te raken met de school ontvangen wij de nieuwe leerlingen en hun ouders voor een kennismakingsgesprek met de coach. U krijgt hiervoor een schriftelijke uitnodiging.

Daarnaast nodigen we nieuwe leerlingen uit om kennis te maken met de nieuwe klas, klasgenoten, coaches en leerlingcoaches. Dit vindt plaats op
woensdag 9 juni 2021. Hiervoor ontvangt u een aparte uitnodiging.