Begeleiding en zorg

Op Dalton Voorburg bieden wij een scala aan ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben om succesvol in het onderwijs te zijn:

  • dyslexiebegeleiding: gratis gebruik van TextAid (voorleessoftware) en compensatiemogelijkheden.
  • rekeningondersteuning
  • taalhulp begrijpend lezen, spelling en Engels
  • faalangstreductietraining
  • loopbaanoriëntatie en begeleiding: vakken- en profielkeuze en vervolgopleidingen
  • schoolmaatschappelijk werk (SMW).
  • arrangementen: bedoeld voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die onze basisondersteuning overstijgen.

Mocht u meer informatie over bovenstaande ondersteuningsmogelijkheden willen hebben, kunt u contact opnemen met onze coördinator passend onderwijs Tinka Vogels s  (tvg @ daltonvoorburg.nl) of de leerjaarcoördinator van de brugklas Maurice Visser (vsr @ daltonvoorburg.nl).

Alle informatie over de begeleiding vindt u in de schoolgids.