Begeleiding en zorg

Op Dalton Voorburg bieden wij een scala aan ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben om succesvol in het onderwijs te zijn:

 • dyslexiebegeleiding:
  - gratis gebruik van TextAid (voorleessoftware)
  - compensatiemogelijkheden
  In deze handleiding 2021-2022 is terug te lezen hoe wij op het Dalton omgaan met dyslexie.

 • rekenondersteuning

 • taalhulp begrijpend lezen, spelling en Engels

 • faalangstreductietraining

 • loopbaanoriëntatie en begeleiding: vakken- en profielkeuze en vervolgopleidingen

 • schoolmaatschappelijk werk (SMW).

 • arrangementen: bedoeld voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die onze basisondersteuning overstijgen.

Mocht u meer informatie over bovenstaande ondersteuningsmogelijkheden willen hebben, kunt u contact opnemen met onze coördinator passend onderwijs Tinka Vogels s  (tvg @ daltonvoorburg.nl) of de leerjaarcoördinator van de brugklas Maurice Visser (vsr @ daltonvoorburg.nl).

Alle informatie over de begeleiding vindt u in de schoolgids.