Creatief op afstand!

Afstandsonderwijs: wat kun je dan wel en wat niet? Nou, handvaardigheid kan thuis bijvoorbeeld ook. Leerlingen in klas 2 kregen de opdracht een Doos van Pandora te maken. 

De doos van Pandora, zoals de Griekse mythologie ons vertelt, bevatte alle voorheen onbekende kwaden van de mensheid zoals werk, ziekte en dood. Ze ontsnapten de wereld in toen Pandora de doos opende. 


Media
  • doospandora-01