Advies basisschool

De volgende adviezen van de basisschool zijn  bepalend voor de toelating tot de brugklas van het Dalton College: 
- vwo
- havo / vwo
- havo
- vmbo
-tl / havo 
- vmbo theoretische leerweg

Wij hebben acht brugklassen, waarin plaats is voor 200 leerlingen.  Elke brugklas heeft maximaal 25 leerlingen, 2 coaches en 4 leerlingcoaches. Omdat onze brugklassen heterogeen zijn samengesteld, streven wij naar een gelijkmatige verdeling van de adviezen (VMBO-TL, HAVO, VWO).

Voorrangsregels

De afgelopen jaren heeft er geen loting plaatsgevonden en hebben we alle leerlingen met het Dalton College op de eerste keuze kunnen plaatsen.

 In geval van loting gelden de volgende voorrangsregels:
1.  leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op onze school;  
2. leerlingen van ouders die op het Dalton College werken;
3. leerlingen van een basisschool met Montessori-onderwijs en Daltononderwijs.

Aanmeldingsperiode

De aanmelding (1e ronde) is gesloten.
De aanmelding (2e ronde) loopt van dinsdag 11 april t/m vrijdag 14 april 2023.  U kunt op werkdagen de papieren aanmelding bij de receptie afgeven of alles volledig digitaal doen. De onderstaande drie documenten zijn hiervoor van belang!

Welke documenten?

1. het BOVO-aanmeldingsformulier. Dit kunt u digitaal doen in OT of het BOVO-aanmeldingsformulier langsbrengen tijdens schooltijd (7:45 uur tot 16:00 uur). 

2. Het online aanmeldingsformulier Dalton College vindt u hier. Na het digitaal invullen en versturen van dit formulier wordt er automatisch een PDF verstuurd naar het door u opgegeven e-mailadres. Het formulier komt digitaal bij ons binnen. Er is geen handtekening nodig.

3. Een kopie van het paspoort/ID om de namen te verifiëren.  Deze kunt u meegeven bij het inleveren of digitaal inleveren via onderstaande mail. Mocht u vragen hebben m.b.t. de aanmelding, kunt u contact opnemen met de receptie: receptie@daltonvoorburg.nl of bellen met 070-3007700.

Wanneer krijg ik bericht of ik ben toegelaten?

Bekendmaking 1e ronde: woensdag 5 april 2023 na 15:00 uur.
Bekendmaking 2e ronde: donderdag 20 april 2023 na 15:00 uur.

Je krijgt per e-mail van ons bericht of jij bij ons op school toegelaten bent. In deze bevestiging van definitieve inschrijving ontvang je ook een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag, zie hieronder.

Eerste kennismaking

Om alvast te wennen aan de nieuwe situatie en wat beter bekend te raken met de school ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met jouw coach. Je krijgt hiervoor een aparte schriftelijke uitnodiging.
Ook nodigen we je uit om kennis te maken met de nieuwe klas, klasgenoten, coaches en leerlingcoaches. Dit vindt plaats op woensdagmiddag 31 mei 2023.
De nieuwe ouders worden diezelfde avond uitgenodigd om 19:30 uur.