Streaming Dalton Voorburg

De eindexamenuitreikingen zullen dit jaar op deze pagina ook via streaming te volgen zijn. In verband met privacy is de toegang hiertoe afgeschermd met een wachtwoord.

Daltonleerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen hier het wachtwoord bekijken. Zij kunnen dit wachtwoord ook aan geïnteresseerde familieleden en vrienden geven, zodat ook zij mee kunnen kijken op de streaming hieronder. TIP: Blijft het streamingscherm na het inloggen zwart? VERVERS dan even je scherm (Windows: klik op F5)