Meld u aan voor de beroepenmarkt!
Beste ouder,
 
Vindt u het leuk eens uitgebreid over uw beroep te vertellen? Of heeft u buren, vrienden, familieleden die dat leuk zouden vinden? Hoe elke dag anders is? Hoe een mens nooit raakt uitgeleerd? Ziet u met lede ogen aan dat uw beroep met uitsterven wordt bedreigd en wilt u daar iets aan doen? Dan is dit uw kans!

Ook dit jaar organiseert de oudervereniging in samenwerking met het decanaat een bruisende beroepenmarkt om leerlingen te laten kennismaken met mensen uit de beroepspraktijk. Zo krijgen zij voor het kiezen van hun profiel en vakkenpakket of voor het kiezen van een studie naast alle theoretische ook praktische informatie. 

Behalve beroepen zullen diverse vervolgopleidingen vertegenwoordigd zijn: universiteiten, hogescholen en ROC's, maar ook organisaties voor talenreizen e.d.. Hier kunnen ook bovenbouwleerlingen met hun vragen over studiekeuze terecht.

De beroepenmarkt wordt gehouden op maandagavond 17 februari 2020 van 19.30 -21.30.  Hij is bedoeld voor de leerlingen uit de klassen 2 en 3 van het vmbo, uit de klassen 3 havo en vwo en voor bovenbouwleerlingen die zich op een studie willen oriënteren. Ook ouders zijn van harte welkom. De leerlingen uit de derde klassen hebben vragen voorbereid die ze aan de deelnemers aan de beroepenmarkt zullen stellen. 

De aula van de school wordt op deze avond ingericht als levendige markt met heuse kramen. Na afloop kunt u genieten van een hapje en een drankje.

Wilt u onze leerlingen helpen bij het bepalen van hun profiel- en studiekeuze?

Aarzel dan niet en meld u aan als deelnemer aan de  beroepenmarkt. Klik hier om u aan te melden

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Monica ten Hagen, per e-mail (hgn@daltonvoorburg.nl) of telefonisch (070-3007700).

Wij zijn voor het succes van de beroepenmarkt afhankelijk van uw medewerking en zien uw reactie dan ook graag tegemoet!


 In samenwerking met de decanen en enkele leerlingen van de school organiseert de oudervereniging jaarlijks een beroepenmarkt in februari. Deze staat open voor alle belangstellenden, maar wordt klassikaal bezocht door de leerlingen van klas 3. Het doel van de avond is de leerlingen de gelegenheid te bieden zich te oriënteren op mogelijkheden van studie en beroep door hen in contact te brengen met mensen uit de beroepspraktijk.

Bekijk hier een impressie, gemaakt door Jaap Hoogstad, een leerling van onze school, die in 2012 dit filmpje gemaakt heeft: